Snelle Levering door Nederland, België & Duitsland

A+ Kwaliteit + CE Keuring & Duidelijke montage handleiding.

Professioneel maat en vakwerk

  • Een Score van 4,9 op Google

  • Snelle leveringen in Nederland

  • Laagsteprijs garantie

  • Montage & Maatwerk

  • Gratis inmetingen en Advies

Voor de scherpste prijzen!

Goed persoonlijk contact & advies op maat

Versand

Leveringsvoorwaarden Indien Indien uu Veranda XL niet door Veranda XL laat monteren laat monteren 1. Onze planningsafdeling neemt contact met u op om met u de afleverdatum te bepalen. Er is een vaste afleverdag per regio vastgesteld. Indien u de afleverdag van uw regio wilt weten, kunt u contact opnemen met onze planningsafdeling. 2. De bezorging van uw bestelling vindt plaats op de afgesproken werkdag tussen 07:00 en 21:30 uur. Een dag voor levering kunt u telefonisch contact opnemen om te vragen welke plaats u op de route heeft. Een specifieke tijd of dagdeel kunnen we niet noemen in verband met weer en verkeer. 3. Indien Veranda XL de bestelling niet op de afgesproken datum kan leveren, dan is hier geen coulance-regeling op van toepassing. Veranda XL neemt zo spoedig mogelijk contact met u op om een nieuwe leverdatum af te spreken. We raden het af om al monteurs in te schakelen voordat u uw levering thuisheeft ontvangen en gecontroleerd. 4. Onze bezorgers zullen u een half uur voor de levering bellen om u te informeren dat zij naar u onderweg zijn. Zij gebruiken hiervoor het telefoonnummer dat u bij uw aankoop ingevuld heeft. 5. De levering geschiedt tot de eerste drempel. Indien u in overeenstemming met de bezorgers hiervan afwijkt, draagt u het risico. Hiervan uitgezonderd is in het geval wanneer ernstige nalatigheid of opzet aantoonbaar is. 6. Ons levergebied beslaat Nederland, België en tot 200 kilometer hemelsbreed over de Duitse grens gezien vanaf onze vestiging in Eindhoven. Uitgezonderd hiervan zijn de Waddeneilanden. 7. Wij monteren in heel Nederland m.u.v. de Waddeneilanden. 8. Indien u een onderdeel beschadigd heeft, bestel dan het vervangende losse onderdeel in onze webwinkel. Deze kunt u terugvinden onder de kop “losse onderdelen”. Neem contact op met onze klantenservice indien u hier ondersteuning bij nodig heeft. 9. Wanneer u zelf een bestelling komt ophalen of omruilen op onze vestiging dan staat hier geen compensatie tegenover. De producten worden buiten klaargezet om in te laden. Het inladen dient u zelf te verzorgen. Wij adviseren dan ook dat u bij zwaardere producten met twee personen bent en dat u veiligheidsschoenen draagt. 10. Bij aflevering van uw bestelling dient er een bevoegd persoon aanwezig te zijn die de afleverbon zal tekenen. Het tekenen hiervan is enkel voor de ontvangst. Dit geeft geen verdere verplichtingen of garantie aan deze persoon. 11. Controleer voordat u een onderdeel monteert of deze vrij is van defecten. Indien u een defect constateert en dit onderdeel door Veranda XL zo is geleverd: monteer het onderdeel dan niet. Maak foto’s van het betreffende onderdeel en de CE-sticker die op het onderdeel geplakt zit (indien aanwezig). Stuur deze naar info@verandaxl.eu onder vermelding van uw bestelnummer. Veranda XL zal zo snel mogelijk een passende oplossing bieden. Indien u ondanks deze instructie alsnog een onderdeel met een beschadiging of defect monteert, dan kan Veranda XL deze niet meer omruilen waardoor Veranda XL hiervoor geen oplossing kan bieden. 12. a. U kunt uw producten binnen 14 dagen na ontvangst herroepen/retourneren. Als u gebruik maakt van dit herroepingsrecht, meldt u dit binnen 14 dagen door middel van het modelformulier voor herroeping, per mail, via ons online herroepingsformulier of op andere ondubbelzinnige wijze aan Veranda XL. b. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in punt 1 bedoelde melding, zendt u het product terug, of overhandigt u dit aan (een gemachtigde van) Veranda XL. Mocht u de producten door Veranda XL willen laten ophalen dan dient u dit tijdens de herroeping, zoals in punt 1 genoemd, te vermelden. Hiervoor zullen we €60,- transportkosten in rekening brengen. In dit laatste geval regelt Veranda XL in overleg met u de terugzending van goederen. U neemt als consument in ieder geval de terugzendtermijn in acht als u het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. 13. Indien u een bestelling heeft geplaatst, terwijl u buiten het levergebied van Veranda XL woonachtig bent dan kunt u uw bestelling afhalen of deze door Veranda XL laten leveren op een ander adres dat wel binnen ons aflevergebied valt. Let op dat als er een onderdeel moet worden omgeruild of nageleverd dat Veranda XL dit dan ook niet kan doen buiten haar aflevergebied. U dient het product dan om te ruilen of af te halen op onze vestiging of Veranda XL kan dit verzorgen op een adres binnen haar aflevergebied. 14. Bij sneeuw of vorst dient u de parkeerplaats en/of inrit ijs- en sneeuwvrij te maken in verband met de veiligheid van onze bezorgers. 15. Indien uw product stormschade heeft opgelopen, neem dan contact op met uw verzekering. Stormschade zoals bijvoorbeeld het vallen van een baksteen op een Gumax® product valt buiten de garantie. Indien de bestelling niet door Veranda XL is geplaatst, dan dientu de herstelwerkzaamheden door de partij te laten verzorgen die uw bestelling heeft gemonteerd. Veranda XL voert herstelwerkzaamheden enkel uit op bestellingen die zijn gemonteerd door Veranda XL. De benodigde onderdelen voor de herstelwerkzaamheden (zoals schroeven, dakplaten, staanders etc.) kunt u los bestellen via onze website via “losse onderdelen”. 16. Glazen platen mogen enkel verticaal getild en opgeslagen worden. Dit is om de puntbelasting te voorkomen waarbij het glas kan springen. Gebruik glasdragers met een minimale draagkracht van 75 kilogram per zuiger om het glas gemakkelijk te verplaatsen met de minste kans op schade. 17. Indien u de montage van uw bestelling zelf verzorgt, houd er dan rekening mee dat bepaalde onderdelen zwaar kunnen zijn. Zorg bijvoorbeeld voor voldoende mankracht om een zware goot op te tillen en eventueel een glaslift om glazen platen op te tillen. Leveringsvoorwaarden Indien u Veranda XL laat monteren 1. Veranda XL monteert Gumax® glazen schuifwandenen overige accessoires enkel onder Gumax® terrasoverkappingen welke door Veranda XL zijn gemonteerd. 2. Bij het gebruik van onderdelen die niet van Gumax® zijn, zal de garantie op de Gumax® constructie vervallen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van andere typen dakpanelen, houten staanders maar ook alle andere onderdelen die toegevoegd of gewijzigd worden ten opzichte van de standaardproducten van Gumax®. 3. Als u de overkapping tussen twee muren laat plaatsen, kunnen de monteurs u adviseren of het mogelijk is om de zijkanten waterdicht af te werken. Dit betekent een extra service van onze monteurs. Indien er schade optreedt, is Veranda XL hier niet verantwoordelijk voor. 4. Indien onze monteurs minimaal 1 volledige dag bij u bezig zijn met monteren, dan vertrekken zij vaak tussen 06.00 en 07.00 uur vanaf Kampen, afhankelijk van de af te leggen afstand. 5. De bestelde producten worden meegenomen op de dag van de montage. 6. De locatie waar de overkapping geplaatst wordt, dient vrij te zijn van obstakels, zodat onze monteurs ongehinderd hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. De gevel dient vrij te zijn van zonluifels en dergelijke. De plek waar het muurprofiel komt dient egaal en vlak te zijn. 7. U dient de fundering van uw bestelling zelf te verzorgen wanneer u deze niet bij uw aankoop besteld heeft. Bij de fundering van de glazen schuifwanden is het van belang dat deze waterpas ligt om kieren te voorkomen. plaatst bij bestaande fundering de glazen Veranda XL schuifwand op deze ondergrond, maar is niet verantwoordelijk voor mogelijke kieren die zichtbaar zijn doordat de fundering niet waterpas ligt. 8. Indien u bij uw bestelling betonpoeren met HWA inclusief aansluiten besteld heeft, dan wordt hier een aparte afspraak voor gemaakt met onze externe loodgieter. Let op: het aansluiten van de HWA op de afwatering is niet standaard inbegrepen bij de prijs. Let op: Wanneer de externe loodgieter tegels dient te verwijderen, dan worden deze helaas niet teruggelegd. 9. Indien uw product stormschade heeft opgelopen, neem dan contact op met uw verzekering. Stormschade zoals bijvoorbeeld het vallen van een baksteen op een Gumax® product valt buiten de garantie. Indien u de stormschade wilt laten herstellen door Veranda XL dan is dit enkel mogelijk indien Veranda XL de bestelling heeft gemonteerd. U bestelt hiervoor het product “Herstelwerkzaamheden Gumax® producten” op de website, samen met de te vervangen onderdelen en schroeven. 10. Indien u LED-verlichting of een terrasverwarmer besteld heeft, draagt u er zorg voor dat een geaard buitenstopcontact aanwezig is op de locatie waar de overkapping gebouwd wordt. De LED-verlichting en de terrasverwarmer worden geleverd met een stekker die past op een Nederlands stopcontact. 11. Wanneer u een bestelling heeft geplaatst waarbij de monteurs tegels en/of andere materialen uit uw terras moeten verwijderen dan zullen zij deze na de montageklus niet terug leggen. Hetzelfde geldt voor het verplaatsen en/of verwijderen van tegels en/of materialen voor een herstel- of serviceklus op een later moment. 12. De werkplek van de monteurs dient voorzien te kunnen worden van een stroompunt waar een haspel op aangesloten kan worden voor de diverse elektrische gereedschappen die bij de montage gebruikt worden. 13. De afmetingen van Gumax® overkappingen en carports zijn niet exact zoals ze worden aangeboden in onze webwinkel aangezien dit vanaf verschillende punten gemeten kan worden. De breedtemaat is de maat van de goot en overkapping exclusief afdekplaten aan de zijkant (deze steken per kant 2 mm uit). Ook wanneer u staanders monteert onder de uiterste zijkanten van uw overkapping dan steekt de voetplaat hiervan per zijkant 2,5 cm uit. Met mogelijke betonpoeren hieronder is de breedtemaat ondergronds tot wel 7 cm meer per kant. Hiernaast zijn de dieptematen de maten van de platen zelf waarbij de overkapping altijd dieper is dan we aangeven door de goot, sierlijst en het muurprofiel. U kunt dit op de website via https://verandaxl.eu/terrasoverkappingen/ . Een goot inclusief sierlijst is meestal zo’n 15-16 cm dieper. Dit is afhankelijk van de maat van uw overkapping en de stijl van uw overkapping. 14. Wanneer u een terrasverwarmer besteld heeft, let er dan op dat deze bij het aansluiten een aparte stroomgroep nodig heeft. Deze moet door u zelf geregeld worden en wordt niet verzorgd door de monteurs van Veranda XL. 15. Op de dag van montage dient iemand aanwezig te zijn die instructies kan geven aan de monteurs over de exacte montagewensen van uw bestelling. In overleg worden de mogelijkheden besproken en uw instructies opgevolgd. 16. Indien u uw terras wilt vernieuwen, laat het oude terras dan liggen tot de overkapping gemonteerd is. Indien uw oude terras al verwijderd is kan dit moeilijkheden opleveren voor de monteurs. Als u niet zeker weet of uw terras werkbaar is voor de monteurs, neem dan contact op met onze klantenservice. Gumax® BV is niet aansprakelijk voor schade aan uw woning, de terrasoverkapping en/of het railsysteem (met glazen schuifwanden) als gevolg van verzakkingen van het terras/ de ondergrond waarop de terrasoverkapping wordt geplaatst. U bent zelf verantwoordelijk voor het bepalen van de draagkracht van het terras/de ondergrond waarop de terrasoverkapping en/of het railsysteem (met glazen schuifwanden) wordt gemonteerd en of de draagkracht voldoende is voor de plaatsing van onze producten. Ook in het geval u het terras vervangt nadat de terrasoverkapping en het railsysteem (met glazen schuifwanden) (door ons) is gemonteerd dient u rekening te houden met de kans op verzakking van de terrasoverkapping of het railsysteem. U dient hier zelf Leveringsvoorwaarden Indien u Veranda XL laat monteren bij deze werkzaamheden rekening mee te houden. Eventuele verzakkingen als gevolg hiervan zijn ons niet te verwijten. De kosten van herstel komen in dit geval dan ook voor uw eigen rekening. 17. Bij een buitenmuur met isolatiemateriaal dient u voor de montage van een overkapping na te gaan hoe dik het isolatiemateriaal tot de binnenmuur is. U dient de dikte van het isolatiemateriaal inclusief de afwerking aan de buitenkant op de gewenste hoogte van het muurprofiel op te meten. De overkapping kan geplaatst worden, indien de binnenmuur op maximaal 10 cm afstand zit, gemeten vanaf de buitenzijde van de muur, inclusief het stucwerk, sierpleister of steenstrippen. Bedraagt de ruimte tot de binnenmuur meer dan 10 cm, dan dient u zelf voor een andere voorziening te zorgen in de vorm van een constructiebalk, voordat onze monteurs uw overkapping kunnen plaatsen. 18. Mocht het voorkomen dat Veranda XL de bestelling niet op de afgesproken montagedatum kan monteren, dan is hier geen coulance-regeling op van toepassing. Veranda XL neemt zo spoedig mogelijk contact met u op om een nieuwe montagedatum af te spreken. 19. Bij iedere levering zal er gevraagd worden naar een identiteitsbewijs. Dit is voor het verifiëren van de juiste bezorglocatie. 20. Laat u uw overkapping en/of het railsysteem door Veranda XL plaatsen op keramische tegels, bestaand beton of andere typen tuintegels? Veranda XL kan in dit geval niet aansprakelijk gesteld worden voor scheuren, breuken of andere geleden schade.“